pajoikable

Najczęściej spotykaną przyczyną porażenia prądem u psów jest pogryzienie kabla elektrycznego. Zdarzają się przypadki porażenia psa przez piorun czy poprzez kontakt psa z liniaą wysokiego napięcia. Kontakt z wysokim napięciem jest zazwyczaj niestety śmiertelny. Każde porażenie prądem uszkadza drobne naczynia krwionośne w płucach, co zwykle prowadzi do gromadzenia się płynu przez następne godziny a nawet dni po urazie. Czasem może występować kaszel i ślinotok. Jeśli pies pogryzł kabel, wstrząs w wyniku porażenia może spowodować zaciśnięcie się mięśni żuchwy na tym kablu. Jeśli pies doznał szoku elektrycznego należy natychmiast wezwać lekarza weterynarii nawet gdy wydaje nam się, że pies czuje się dobrze. Przez kolejne 12 godzin powinniśmy obserwować oddech i tętno naszego pupila. Wstrząs może się pojawić nawet po kilku godzinach od momentu, gdy pies pozornie doszedł do siebie.

Czytaj więcej 🙂

agaOparzenia mogą być spowodowane przez ogień lub przez inne bezpośrednie źródło ciepła na przykład środków chemicznych a także porażenia prądem. Podobne obrażenia powodują też strumień gorącej pary czy gorące płyny. Oparzenia klasyfikowane są w zależności od głębokości warstw poparzonych tkanek. Najsłabsze są oparzenia pierwszego stopnia, powodują zmiany dotyczące tylko skóry. Oparzenia drugiego stopnia obejmują także tkankę podskórną, trzeciego stopnia zaś uszkadzają wszystkie warstwy skóry, tkankę podskórną oraz leżące pod skórą nerwy.

 

 

 

Czytaj więcej 🙂